Inloggen

Opvangaanbod

Het aanbod kan per locatie verschillend zijn.

  • Dagopvang
  • Peuteropvang / peuterwerk
  • VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie)
  • Naschoolse opvang / Buitenschoolse Opvang / Opvang voor schooltijd
  • Vakantieopvang
  • Opvang tijdens studiedagen

Optioneel is mogelijk:

  • Flexibele opvang
  • Losse dagen
  • Warme maaltijdservice 4 - 13 jaar (uitsluitend op locaties, die tot 18.30 uur geopend zijn)