Inloggen

Buitenschoolse opvang 2020


Naschoolse opvang opvang na schooltijd (nso)


Voorschoolse opvang opvang voor schooltijd (vso)


Mogelijkheden

  • nso 49 weken 40 weken schoolopvang op een vaste, gecontracteerde dag en 9 vakantiedagen vrij in te vullen.
  • nso 46 weken 40 weken schoolopvang op een vaste, gecontracteerde dag en 6 vakantiedagen vrij in te vullen.
  • nso 40 weken 40 weken schoolopvang op een vaste, gecontracteerde dag (exclusief schoolvrije of studiedagen)
  • Voorschoolse opvang alleen gedurende de schoolweken, vanaf 7.30 tot start schooltijd.

Overzicht bruto prijzen buitenschoolse opvang

Tarieven 2020Uurprijs
49 weken opvang€ 7,30
46 weken opvang€ 7,65
40 weken opvang€ 7,89
Incidenteel NSO€ 7,96
Vakantieopvang 6 of 9 weken*€ 7,89
Vakantieopvang incidenteel€ 7,96
Voorschoolse opvang regulierconform het afgenomen pakket **
Voorschoolse opvang incidenteel€ 7,96
Vervroegde/ verlengde opvang€ 9,37
Even/oneven week€ 0,50 boven afgenomen pakket **

* uit actieve verkoop

** 40, 46 of 49 weken pakket

Schoolvrije of studiedagen
In de gecontracteerde uren van de 49- en 46 weken opvang pakketten zijn 2 studiedagen opgenomen. Indien de studiedag dag valt op een dag waar je normaliter geen opvang afneemt kun je een extra dag aanvragen.

Opvang in even/oneven weken
Wil je opvang in even/even of oneven/oneven weken? Dit koppelen we aan een vaste dag per week. Voor deze wisselende opvang brengen we een toeslag van € 0,50 in rekening boven op het uurtarief van het pakket dat je afneemt. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.


Incidentele extra opvang
Wil je boven op je gecontracteerde pakket extra opvang afnemen? Het uurtarief voor deze incidentele opvang is € 7,96. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.


Voorschoolse opvang
Wil je voor aanvang schooltijd opvang afnemen? Tijdens de schoolweken is dat mogelijk van 7.30u tot start schooltijd. Het uurtarief voor deze opvang is gekoppeld aan het pakket dat u afneemt. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.


Afname buiten de openstellingstijden
Wil je buiten de openstellingstijden van 7.30 – 18.15 opvang afnemen? Het uurtarief voor deze opvang is € 9,37. De mogelijkheden worden per locatie bekeken en zijn afhankelijk van de vraag. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.

Kinderopvang bij ons
Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.

Geef je wijzigingen m.b.t. je kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.