Inloggen

Het maximale uurtarief bij de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag/KOT) is in 2018

 • Voor de leeftijdsgroep 4 – 13 jaar is dit € 6,95 (het was voorheen € 6,69)

Tarievenlijst 2018 (tarief per uur) van AVEM Kinderopvang

 • VSO/NSO vaste deelname € 6,90 (alle locaties 4 – 13 jaar)
 • Vakantieopvang vaste deelname € 6,70 (alle locaties 4 – 13 jaar)
 • Alle flexibele opvang 0 – 13 jaar € 7,66 (alle opvangvormen 0 – 13 jaar)
 • Maaltijdservice vast € 2,20 (warme maaltijd)
 • Maaltijdservice strippenkaart € 2,40 (warme maaltijd)

Bijzonderheden

 • De naschoolse opvang (NSO) wordt per kind berekend vanaf de sluitingstijd van de school van uw kind.
 • Het uurtarief van de voorschoolse opvang (VSO) wordt gelijk getrokken met het uurtarief van de naschoolse opvang NSO.
 • Opvang in de ‘Even’ of ‘Oneven’ weken valt per 01.01.2018 onder het ‘flexibele opvang’ tarief.
 • Naschoolse opvang (NSO) gedurende de 40 schoolweken eindigt om 18.30 uur.
 • Een studiedag of extra sluitingsdag van de school begint om 8.30 uur. Indien ook VSO wordt afgenomen start deze dag om 7.30 uur.
 • Een vakantiedag krijgt een andere openstellingstijd, nl. voor alle kinderen van 7.30 – 18.00 uur, waardoor de voorschoolse opvang (VSO) in de vakanties komt te vervallen.
 • Een aantal locaties zijn geopend tot 18.00 uur. Andere locaties zijn geopend tot 18.30 uur.
 • Op de locaties, die tot 18.30 uur geopend zijn, wordt de warme maaltijdservice geboden.

Algemeen

 • Afname buiten de openstellingstijden van 7.30 – 18.00/18.30 uur is voor dagopvang en buitenschoolse opvang mogelijk tegen het verhoogde tarief € 7,66. De mogelijkheden worden per locatie bekeken en zijn afhankelijk van de vraag.
 • Geef uw wijzigingen m.b.t. uw kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.

Afspraken en voorwaarden

Ten gevolge van de fusie en de daarmee samenhangende harmonisatie van werkwijze, tarieven en producten gelden er nieuwe afspraken & voorwaarden. Deze worden nog op schrift aan alle ouders aangeboden.

Kinderopvang bij ons

Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen. En bij voorkeur met de eigen vriendjes en vriendinnetjes in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.