Inloggen

Het maximale uurtarief bij de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag/KOT) in 2019

  • Voor de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt dit € 8,02 (was voorheen € 7,45)

Dagopvang 2019

Mogelijkheden

  • Dagopvang gedurende 52 weken per jaar
  • Dagopvang gedurende 40 weken per jaar*

*opvang enkel tijdens schoolweken. Hierbij gaan we uit van het vakantierooster zoals dat geldt op basisscholen in het gebied van de locatie waar u de opvang afneemt (volgens vakanties regio Zuid).

Overzicht bruto prijzen dagopvang

  • 52 weken opvang - uurprijs € 8,02
  • 40 weken opvang - uurprijs € 8,66

Even/oneven weken opvang

Wilt u opvang op een vaste dag in een even week en op een andere vaste dag in een oneven week? U krijgt dan een opslag van € 0,50 op het uurtarief van het pakken dat u afneemt. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.

Afname buiten de openstellingstijden

Wilt u buiten de openstellingstijden van 7.30 – 18.15 opvang afnemen? Het uurtarief voor deze opvang is € 8,72. De mogelijkheden worden per locatie bekeken en zijn afhankelijk van de vraag. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.

Incidentele extra opvang

Wilt u boven op uw gecontracteerde pakket extra opvang afnemen? Het uurtarief voor deze incidentele opvang is € 8,66. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.

Kinderopvang bij ons

Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.

Geef uw wijzigingen m.b.t uw kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.