Inloggen

Het maximale uurtarief bij de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag/KOT) in 2020

Voor de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt dit € 8,17 (was voorheen € 8,02)


Peuterwerk 2020
Het uurtarief voor het peuterwerk wordt € 8,17.
Het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tarief en het gesubsidieerde peuterwerk tarief blijft voor ouders gelijk (onder voorbehoud van eventuele landelijke – en gemeentelijke ontwikkelingen). Bij de start van het schooljaar 2020/2021 zal er een uitbreiding van VVE uren plaatsvinden. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.


Betaling
Het peuterwerk wordt 40 weken per jaar aangeboden. De betalingen worden over 12 gelijke maanden verdeeld. Zo lopen de betalingen gelijk met de te ontvangen kinderopvangtoeslag.


Peuterwerk bij ons
Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.


Geef uw wijzigingen m.b.t uw kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.