Inloggen

Het maximale uurtarief bij de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag/KOT) is in 2018:

  • Voor de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt dit € 7,45 (het was voorheen € 7,18)

Tarievenlijst 2018 (tarief per uur)

  • Peuterwerk € 7,50 (Aardbeivlindertje, Papillon)

Peuteropvang:

  • Het VVE tarief en de gesubsidieerde peuteropvang tarief blijft voor ouders gelijk (onder voorbehoud van eventuele landelijke – en gemeentelijke ontwikkelingen).
  • VVE wordt geboden met Piramide.

Algemeen

  • Geef uw wijzigingen m.b.t. uw kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.


Afspraken en voorwaarden

Ten gevolge van de fusie en de daarmee samenhangende harmonisatie van werkwijze, tarieven en producten gelden er nieuwe afspraken & voorwaarden. Deze worden nog op schrift aan alle ouders aangeboden.

Kinderopvang bij ons

Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.