Inloggen

Het maximale uurtarief bij de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag/KOT) in 2019:

  • Voor de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt dit € 8,02 (was voorheen € 7,45)

Peuterwerk 2019

  • Het uurtarief voor het peuterwerk wordt € 8,02.
  • De vrije peutergroep ’t Sterremos werkt op Antroposofische basis.
  • Het VVE tarief en de gesubsidieerde peuteropvang tarief blijft voor ouders gelijk (onder voorbehoud van eventuele landelijke – en gemeentelijke ontwikkelingen).
  • Vanaf 1 januari 2019 wordt op alle peuterwerk locaties fruit aangeboden. 

Kinderopvang bij ons

Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.

Geef uw wijzigingen m.b.t uw kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.