Inloggen
GGD

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 

In de peutergroepen met VVE wordt met programma’s gewerkt, die de voorbereiding op de basisschool bevorderen.

  • Piramide
  • UK & PUK
  • Kaleidoscoop