Inloggen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

 

Op onze locaties met VVE wordt met programma’s gewerkt. Doelstelling is een goede doorgaande ontwikkeling van kinderen met de basisschool.

  • Piramide 2 tot 4 jarigen
  • UK & PUK 2 tot 4 jarigen
  • Kaleidoscoop 0 t/m 6 jaar en eventueel verder