Wet Persoonsregistratie conform de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).