Inloggen

Naschoolse opvang 2019

 • Naschoolse opvang - opvang na schooltijd (nso)
 • Voorschoolse opvang - opvang voor schooltijd (vso)
 • Vakantieopvang - opvang in schoolvakanties. Dit zijn altijd hele dagen.

Mogelijkheden

 • nso 49 weken  - 40 weken schoolopvang op een vaste, gecontracteerde dag en 9 vakantiedagen vrij in te vullen.
 • nso 46 weken  - 40 weken schoolopvang op een vaste, gecontracteerde dag en 6 vakantiedagen vrij in te vullen.
 • nso 40 weken - 40 weken schoolopvang op een vaste, gecontracteerde dag (exclusief schoolvrije of studiedagen)
 • Voorschoolse opvang - alleen gedurende de schoolweken, vanaf 7.30 tot start schooltijd.
 • Vakantieopvang - opvang tijdens de schoolvakanties gedurende 6 of 9 weken per jaar (7.30 – 18.15)

Overzicht bruto prijzen naschoolse opvang

 • 49 weken opvang - € 7,04
 • 46 weken opvang - € 7,39
 • 40 (school)weken opvang - € 7,60
 • Vakantieopvang 6 of 9 weken - € 7,66
 • Voorschoolse opvang regulier - Conform prijs van het pakket dat u afneemt
 • Voorschoolse opvang incidenteel - € 7,66

Even/oneven weken opvang

Wilt u opvang op een vaste dag in een even week en op een andere vaste dag in een oneven week? U krijgt dan een opslag van € 0,50 op het uurtarief van het pakken dat u afneemt. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.

Schoolvrije of studiedagen

In de gecontracteerde uren van de 49- en 46 weken opvang pakketten zijn 2 studiedagen opgenomen. Indien de studiedag dag valt op een dag waar u normaliter geen opvang afneemt kunt u een extra dag aanvragen.

Incidentele extra opvang

Wilt u boven op uw gecontracteerde pakket extra opvang afnemen? Het uurtarief voor deze incidentele opvang is € 7,66. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.

Afname buiten de openstellingstijden

Wilt u buiten de openstellingstijden van 7.30 – 18.15 opvang afnemen? Het uurtarief voor deze opvang is € 9,20. De mogelijkheden worden per locatie bekeken en zijn afhankelijk van de vraag. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert u graag over de mogelijkheden.

Kinderopvang bij ons

Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.

Geef uw wijzigingen m.b.t. uw kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.