Inloggen

Het maximale uurtarief bij de belastingdienst (Kinderopvangtoeslag/KOT) in 2020

  • Voor de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt dit € 8,17 (was voorheen € 8,02)

Dagopvang 2020

Mogelijkheden

  • Dagopvang gedurende 52 weken per jaar
  • Dagopvang gedurende 40 weken per jaar*

*opvang enkel tijdens schoolweken. Hierbij gaan we uit van het vakantierooster zoals dat geldt op basisscholen in het gebied van de locatie waar u de opvang afneemt (volgens vakanties regio Zuid).


Overzicht bruto prijzen dagopvang

Tarieven 2020Uurprijs
52 weken€ 8,17
40 weken€ 8,90
Incidentele opvang€ 8,95
Even/ oneven weken opvang€ 0,50 boven pakket*
Verlengde ochtend opvang€ 8,95
Vervroegde/ verlengde opvang€ 10,91


*40 of 52 weken pakket


Afname buiten de openstellingstijden

Wil je buiten de openstellingstijden van 7.30 – 18.15 opvang afnemen? Het uurtarief voor deze opvang is € 10,91. De mogelijkheden worden per locatie bekeken en zijn afhankelijk van de vraag. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.


Opvang in even/oneven weken

Wil je opvang in even/even of oneven/oneven weken? Dit koppelen we aan een vast dagdeel per week. Voor deze wisselende opvang brengen we een toeslag van € 0,50 in rekening boven op het uurtarief van het pakket dat je afneemt. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.


Verlengde ochtendopvang
Wil je opvang tot 13.30? Het uurtarief voor deze opvang is € 8,95. De mogelijkheden worden per locatie bekeken en zijn afhankelijk van de vraag. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.


Incidentele extra opvang

Wil je boven op je gecontracteerde pakket extra opvang afnemen? Het uurtarief voor deze incidentele opvang is € 8,95. Onze afdeling Planning & Plaatsing informeert je graag over de mogelijkheden.


Kinderopvang bij ons
Het is voor kinderen fijn om zich met leeftijdgenootjes te kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving met vaste begeleiding en dus vertrouwde gezichten. Dát vinden wij belangrijk. Ons enthousiaste en professionele team zet zich hier iedere dag voor in. Ook in de toekomst zullen wij ons hiervoor blijven inzetten. Uiteraard vinden wij het ook belangrijk dat we betaalbaar zijn, zodat de prijs geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.

Geef je wijzigingen m.b.t je kinderopvangtoeslag tijdig door bij de belastingdienst.