Inloggen

VVE Kaleidoscoop

 

Ieder kind is uniek

Van kleins af aan zijn kinderen actieve leerders: ze willen zelfstandig dingen ontdekken en leren beheersen. Ze willen groot zijn.
Of het nu gaat om leren lopen, een toren bouwen, kleuren herkennen of letters en woorden leren schrijven, kinderen vinden leren leuk.

Als we zien dat kinderen geconcentreerd aan het werk zijn, zeggen we: 'Wat speelt die lekker!' Maar juist door dit 'spelen' onderzoeken kinderen de wereld. Ze oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen, samenwerken en problemen oplossen. Spelen is dus leuk, maar spelen is vooral heel belangrijk. Door te spelen, leren kinderen dingen die nodig zijn voor later. Ze leren denken en doen.


Wat is kaleidoscoop?

Kaleidoscoop ondersteunt en stimuleert uw kind bij het spelen en leren. Kaleidoscoop zorgt ervoor dat uw kind zich optimaal ontwikkelt.
Kaleidoscoop richt zich op de wil van kinderen om te leren. Dit 'actieve leren' staan centraal in de visie van Kaleidoscoop op de ontwikkeling van jonge kinderen.
Kaleidoscoop besteed veel aandacht aan de taalontwikkeling en de denkontwikkeling van uw kind. Maar ook zelfstandig worden, leren samenwerken, problemen oplossen en creatieve ontwikkeling zijn heel belangrijk bij Kaleidoscoop. Kaleidoscoop bevordert de onderwijskansen van kinderen.


Hoe ziet Kaleidoscoop er in de praktijk uit?


Hoeken

Bij Kaleidoscoop is de groepsruimte ingericht in aantrekkelijke 'hoeken' met uitdagende materialen waar kinderen graag mee spelen. Er is zo op elke groep een huishoek, een bouwhoek, een atelier en een leeshoek. Vaak is er ook een zand- en waterhoek en een ministad (met puzzels, duplo, en ander constructiemateriaal). Soms is er een 'wisselhoek', die steeds van invulling of thema verandert. De ene keer is het een kappershoekje, de andere keer een reisbureau.
De hoeken zijn van elkaar gescheiden door lage kasten, zodat kinderen de materialen zelf kunnen pakken en weer opruimen.

Dagschema

Kaleidoscoop hanteerd een vaste tijdsindeling.Dit wordt 'dagschema' genoemd. Door vaste volgorde van activiteiten weten de kinderen wat er gaat gebeuren. Dat geeft houvast. Het dagschema hangt zichtbaar voor de kinderen in de groepsruimte. Door middel van foto's of tekeningen zijn de verschillende onderdelen aangegeven.

Voor kinderen is de tijd die zij zelfstandig spelen, het belangrijkste onderdeel van het dagschema. Het zelfstandig spelen begint met vooruitkijken: pedagogisch medewerkers moedigen kinderen aan om te laten zien en/of verwoorden wat ze willen gaan doen. Naarmate kinderen ouder worden kunnen ze steeds nauwkeuriger vertellen wat ze van plan zijn.
Vervolgens gaan de kinderen speelwerken in de hoeken. Na het speelwerken is het tijd voor opruimen , waaraan de kinderen actief meedoen, samen met de pedagogisch medewerkers. Tot slot vertellen de kinderen wat ze hebben gedaan en laten elkaar zien wat ze hebben gemaakt. Dit heet terugkijken.

Een paar keer per dag komen de kinderen in de grote (hele) groep bij elkaar, om elkaar te begroeten, een lied te zingen of een spelletje te doen, wat te eten en te drinken, met elkaar naar een verhaal te luisteren, enz.Dit zijn vaak gezellige momenten waarop kinderen ervaren dat ze een deel zijn van een groep.
Elke dag gaan de kinderen ook speelleren in de kleine (halve) groep.
Hiervoor bedenkt de pedagogisch medewerker een speciale activiteit die aansluit bij de belangstelling en ontwikkeling van d ekinderen. En natuurlijk spelen de kinderen elke dag buiten of in een ruimte waar geklommen, geklauterd en gerend kan worden.

Voorbeeld van een dagschema voor een ochtend of middag

Kring/ begroeting
Fruit kring
Vooruitkijken
Speelwerken
Opruimen
Terugkijken
Broodmaaltijd
Slapen
Speelleren in de kleine groep
Fruit kring
Speelleren in de grote groep
Buiten spelen
Afscheid

Wat hebben kinderen aan Kaleidoscoop?

  • Ze worden zelfstandig
  • Ze kunnen plannen maken en die uitvoeren
  • Ze leren zich goed in taal uitdrukken
  • Ze leren nadenken
  • Ze kunnen omgaan met anderen
  • Ze leren problemen oplossen
  • Ze krijgen zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf