Oudercommissie

We vinden medezeggenschap van ouders erg belangrijk. We werken met jouw kind, dus jouw mening telt! Op iedere locatie hebben we een lokale oudercommissie (OC). De oudercommissie heeft als belangrijkste taken:

  • Ouders vertegenwoordigen
  • Adviseren
  • Belangenbehartiging van kinderen en ouders

Daarnaast hebben we een overkoepelende centrale oudercommissie (COC). Leden van de COC hebben jaarlijks enkele contactmomenten met de directie, als klankbord en om wensen en belangen te laten horen. Ook wordt het algemeen beleid jaarlijks besproken en hebben leden van de COC adviesrecht op kwaliteit, openingstijden en de prijs van de opvang.

Heb je interesse om lid te worden van de oudercommissie of wil je er graag meer over weten?

Stuur een mail naar pp@avem-kinderopvang.nl.