Peuterwerk

Peuterwerk 2 – 4 jaar:

Scholen:

Thema’s

  • Piramide ten behoeve van de voorbereiding op de basisschool
  • VVE locatie, wat betekent Vroeg – en Voorschoolse Educatie
  • Methodisch werken met Piramide
  • Gelegen naast basisschool de Blinkerd
  • VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
8 februari 2021

Peuterwerk De Twinkel 2

30 juli 2020

Peuterwerk Pinkeltje

30 juli 2020

Peuterwerk De Sterren

30 juli 2020

Peuterwerk De Schakel

30 juli 2020

Peuterwerk De Twinkel

30 juli 2020

Peuterwerk Sterrenkind

29 juli 2020

Peuterwerk Papillion

29 juli 2020

Peuterwerk Aardbeivlindertje

29 juli 2020

Peuterwerk IKC Regenboog

inschrijven