Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bekijk hier onder de meest gestelde vragen. Het antwoord op je vraag nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

Algemeen

Wat is het basis aanbod?

Dagopvang

 • Ochtend dagdeel 7.30 tot 13.00 uur
 • Middag dagdeel 13.00 tot 18.00 / 18.30 uur (eindtijd is afhankelijk van de locatie)

Peuterwerk

 • KOT dagdelen (KOT = opvang met kinderopvangtoeslag)
 • VVE dagdelen (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 • Reguliere dagdelen (Regulier = subsidieplaats van de gemeente)

Buitenschoolse opvang

 • 40 weken NSO 5 gelijke schooldagen, korte dagen of lange dagen
 • 40 weken VSO
 • BSO is een combinatie van NSO + VSO
 • Budget voor vakantie-/studiedagen
Hoeveel Kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Door een proefberekening te maken (onder praktisch > kinderopvangtoeslag) weet je snel wat voor jou de netto maandkosten zijn.

U kunt de toeslag via de belastingdienst aanvragen.
Klik hier voor de toeslagen of Klik hier om in te loggen

Wat is speelleer en VVE bij Peuters?

Dit is opvang van kinderen van 2 tot 4 jaar, waarin met school wordt samengewerkt.

 • Speelleer: aanbod voor peuter op tijden die (deels) samen vallen met de tijden van de basisschool
 • VVE is Vroeg en Voorschoolse Educatie, die tijdens de ‘speelleer’ tijd geboden kan worden.
Kan ik voor 4 - 13 jarigen ook opvang zonder vakanties afnemen? Of uitsluitend vakantieopvang?

Ja, je kunt opvang zonder vakanties afnemen. Alleen vakantieopvang kan niet.

Kan ik een voorbeeld zien hoe een aanbod van budgetdagen voor 4 - 13 jarigen eruit ziet?

Voorbeeld: Je neemt iedere dinsdag NSO kort af inclusief vakantiedagen/studiedagen over in totaal 49 weken gedurende een geheel kalenderjaar. Je opvang/budget ziet er als volgt uit:

 • Naschoolse opvang op dinsdag tijdens alle schoolweken gedurende 40 weken (zie de voorwaarden voor ruilmogelijkheden, deze blijven ongewijzigd van toepassing)
 • Budget van 9 vakantiedagen á 10,75 uur
 • Budget van 2 studiedagen á 6 uur

Je totale budget aan vakantie- en studiedagen voor 2020 is 108,75 uur (9×10,75 + 2×6).

Wanneer je gedurende het kalenderjaar (bijvoorbeeld in maart) start met opvang dan wordt het budget vakantie- en studiedagen naar rato berekend.

Je dient er rekening mee te houden dat er soms nog enkele extra dagen/dagdelen/uren bijgekocht moeten worden omdat het budget vakantie- en studiedagen niet toereikend is voor jouw opvangwensen. Voor een vakantiedag wordt 10,75 uur in rekening gebracht en voor een studiedag 6 of 4,5 uur (afhankelijk of het een NSO korte of NSO lange dag betreft). Deze verrekening gebeurt overigens automatisch. 

Ons advies is: maak een zo realistisch mogelijke inschatting, want losse dagen zijn iets duurder dan budget-dagen.

Kan ik per uur afnemen?

Voor de VSO voor 4 – 13 jarigen wel, maar verder zijn we van mening, dat de pedagogische kwaliteit een essentieel onderdeel van een geslaagd opvangaanbod is.

Kinderen hebben voldoende tijd met elkaar – en onze pedagogisch medewerkers – nodig om een warme vriendschap en/of banden te ontwikkelen. Het is ongewenst voor kinderen indien de opvang een ‘komen en gaan’ van kinderen is, dan weten ze nooit zeker of hun vriendje er nu wel of niet is.

Kinderen hebben rust, duidelijkheid en voldoende ontwikkeltijd per dag nodig, vooral in de naschoolse periode. Dit bevordert het deelname plezier van de kinderen, wat ook in het belang van ouders is. Als een kind plezier heeft, kan de ouder met een gerust gevoel werken.

In de vakantie worden er tal van leuke activiteiten met kinderen gedaan, daar is voldoende tijd en rust voor nodig. Ook trekken we er in de vakanties regelmatig met de kinderen op uit, en dan willen we niet belemmerd worden door kinderen die buiten de afgesproken tijden tussentijds gebracht of gehaald worden. Dit gaat ten koste van het deelname plezier van de andere kinderen.

Wat is een tiener-BSO?

Een tiener-BSO is een BSO-locatie voor kinderen vanaf 8 jaar. Op deze locaties is het activiteitenaanbod en het spelmateriaal gericht op de behoefte en wensen van oudere kinderen.

Moeten we als mijn kind de hele dag naar de opvang komt een lunch meegeven?

Nee, tijdens opvang hoeft je geen lunchpakket mee te geven. Er wordt door de kinderen gezamenlijk de tafel gedekt en geluncht. Dit is in het aanbod inbegrepen.

Waarom eindigen studiedagen bij de BSO of NSO niet gelijk met het eind van de dag van de naschoolse opvang?

Studiedagen zijn extra sluitingsdagen van de scholen, nl. dagen voorafgaand aan NSO dagen. Daarom eindigt dit aanbod op het moment dat de NSO begint.

 • De aanvangstijd van een studiedag is 8.30 uur.

Wil je opvang tot het eind van de dag, gelijk aan de sluitingstijd van de naschoolse opvang, dan neem je een studiedag af plus een naschoolse dag. Samen is dit een hele dag.

Wat zijn de breng- en ophaaltijden op reguliere- en vakantiedagen bij de buitenschoolse opvang?

Tijdens de reguliere naschoolse opvangdagen vragen wij je de kinderen op te halen vanaf 17.00 uur.

Tijdens vakantie- en studiedagen van de BSO kun je jouw kind tussen 07.30 en 09.30 uur brengen. Vanaf 09.00 uur starten wij met ons activiteitenprogramma.

Op vakantiedagen wordt een activiteit uiterlijk om 16.30 uur afgerond, zodat je jouw kind op vakantiedagen vanaf 16.30 tot 18.15 uur kunt ophalen.

Hoe lang van te voren kan ik het beste een extra dag aanvragen?

Een extra dag kun je te allen tijden aanvragen via het ouderportaal. De dag kan soms echter pas een week van tevoren toegezegd worden.

Stroomt mijn kind automatisch door vanuit de peuteropvang naar de na- of buitenschoolse opvang?

Nee, je dient jouw kind voor de buitenschoolse opvang aan te melden. Wel heb je voorrang bij plaatsing als de opvang binnen dezelfde organisatie wordt geboden.

Wordt mijn kind bij de dagopvang of peuteropvang met de leeftijd van 4 jaar automatisch uitgeschreven?

Een opvangovereenkomst dient in principe schriftelijk te worden opgezegd, maar uiteraard eindigt de opvang altijd met 4 jaar. Voor de tijd erna kan een kind wel worden aangemeld voor de buitenschoolse opvang.

Hoe kan ik de opvang opzeggen?

Opzeggen kan schriftelijk, bij voorkeur per mail. Er wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd. Een mondelinge opzegging is niet rechtsgeldig.

Ouderportaal

Eerst kon ik wel inloggen in de ouderportal, en ineens niet meer. Hoe komt dit?

Je hebt de vorige inlogsessie misschien nog niet afgesloten? Je ouderportaal staat mogelijk nog open via een ander tabblad in de browser.

Ik heb een wachtwoord aangevraagd, maar ontvang geen bevestigingsmail. Of ineens kan ik niet meer inloggen. Wat is hiervan de oorzaak?

De oorzaak kan zijn:

 1. Je dient hetzelfde e-mailadres te gebruiken, waarop je jouw facturen en overeenkomsten binnen krijgt!
 2. Je e-mailadres is mogelijk onafhankelijk van hoofdletters en kleine letters. Bij het ouderportaal is dit wel belangrijk.

Antroposofische opvang

Wat is Antroposofisch werken?

Jonge kinderen leren door te spelen, te doen en na te bootsen. In de eerste zeven jaar staan kinderen nog helemaal open voor hun omgeving en laten alles vol vertrouwen binnen komen. Alles wordt door hen waargenomen en nagebootst, ook de intentie waarmee wij volwassenen iets doen. De juffies – pedagogisch medewerkers – zijn zich bewust van hun rol, waarin voorleven en het goede voorbeeld geven centraal staan. Door de kinderen te omringen met goede, mooie en waarachtige dingen ontwikkelen zij een goed basisvertrouwen en kunnen zij zich zelfstandig ontwikkelen door goed te kijken naar de wereld om hen heen en dit als voorbeeld te gebruiken.

 • Rust, vertrouwen en plezier
 • Huiselijke sfeer
 • Bewust voorbeeldfunctie
 • Ritme volgen
 • Aandacht voor natuurbeleving
Waarom Antroposofisch?

In onze pedagogische keuzes staat op enkele locaties de antroposofie centraal: dit betekent onder andere dat we de juiste voorwaarden voor de kinderen willen scheppen om vrij en fantasievol te kunnen spelen en zich te kunnen ontwikkelen. Dit doen we door een beschermende, omhullende en geborgen atmosfeer te creëren. Voor de inrichting en het speelgoed wordt gebruik gemaakt van zachte kleuren en natuurlijke materialen zoals wol, hout, zijde, katoen en aardewerk. Het speelgoed is eenvoudig van vorm waardoor de fantasie van het kind alle ruimte heeft.

 • Rust, vertrouwen en plezier
 • Huiselijke sfeer
 • Bewust voorbeeldfunctie
 • Ritme volgen
 • Aandacht voor natuurbeleving
inschrijven