Veelgestelde vragen

Bekijk hier onder de meest gestelde vragen. Het antwoord op je vraag nog niet gevonden? Neem gerust contact met ons op.

Algemeen

Wat is het basis aanbod?

Dagopvang (KDV) 0 – 4 jaar

 • Ochtend dagdeel 07.30 uur tot 13.00 uur
 • Middag dagdeel 12:45 uur tot 18.15 uur
 • Volledige dag 07:30 uur tot 18:15 uur

Peuterwerk (PW) 2 – 4 jaar

We bieden PW aan in de schoolgaande weken, 40 weken per jaar.

 • 5 ochtenden per week van 08.15 uur tot 12.15 uur

Particulier   

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag (KOT) en neemt minimaal 2 ochtenden PW af.

VVE-indicatie 

Je kind heeft een VVE-indicatie ontvangen en neemt 3 of 4 ochtenden PW af,
12 tot 16 uur, afhankelijk van de locatie.

Regulier

Je hebt geen recht op kinderopvangtoeslag (KOT) en betaald een inkomensafhankelijke bijdrage. Je neemt minimaal 2 ochtenden PW af.

Buitenschoolse opvang (BSO) 4 – 13 jaar

 • Voorschoolse opvang (VSO) in de 40 schoolgaande weken
 • Naschoolse opvang (NSO) in de 40 schoolgaande weken

Aanvullend op NSO kun je budget voor vakantiedagen en studiedagen afnemen.

Hoeveel Kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit is afhankelijk van je (verzamel)inkomen.
Door een proefberekening te maken ontdek je snel wat je netto kosten per maand zijn.

Klik hier voor de rekentool

Kinderopvangtoeslag vraag je zelf aan bij de belastingdienst:

Klik hier voor de toeslagen of Klik hier om in te loggen

Wat is VVE-indicatie?

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde VVE-indicatie.

Kan ik BSO afnemen, zonder budget vakantiedagen en studiedagen?

Ja, dat kan. BSO (VSO en/of NSO) is een product uit ons basispakket. Dit kun je afnemen zonder gebruik te maken van budget vakantiedagen en studiedagen.

Kan ik een voorbeeld zien hoe NSO met budgetdagen eruit ziet?

Bijvoorbeeld: Je neemt iedere dinsdag NSO af, inclusief budget vakantiedagen en studiedagen voor 9 weken per jaar. Dit pakket heet NSO 49 weken.

NSO 49 weken ziet er als volgt uit, op jaarbasis:

 • Naschoolse opvang op dinsdag, gedurende 40 naschoolse weken
 • Budget voor 9 vakantiedagen à 10.75 uur (inzetbaar in vakantieweken van het basisonderwijs)
 • Budget voor 2 studiedagen à 6 uur (inzetbaar op geplande studiedagen)

Je totale budget vakantiedagen en studiedagen voor het kalenderjaar is 108.75 uur
(9 x 10.75 uur + 2 x 6 uur = 108.75 uur).
Je bepaalt zelf hoe je dit budget inzet. Wanneer je kind gedurende het kalenderjaar (bijvoorbeeld in maart) start met de opvang dan wordt het budget vakantiedagen en studiedagen naar rato toegekend.

Hou er rekening mee dat er soms nog enkele extra dagen/dagdelen bijgekocht moeten worden omdat het budget vakantiedagen en studiedagen niet toereikend is voor jouw opvangwensen. Voor een vakantiedag wordt 10.75 uur in rekening gebracht. Voor een studiedag de eigenlijke schooltijd (bijv. 6 uur wanneer de school van 08.30 uur tot 14.30 uur geopend zou zijn). Deze verrekening gebeurt automatisch.

Ons advies is om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, want losse dagen zijn iets duurder dag budgetdagen.

Kan ik per uur afnemen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het is enkel mogelijk om opvang vanuit het basisaanbod af te nemen en van daaruit met gewenste uitbreiding of aanvulling.
Uitzondering hierop is de VSO (voorschoolse opvang). Dit basisproduct omvat een uur, voorafgaand aan aanvang schooltijd. worden. Dit gaat ten koste van het deelname plezier van de andere kinderen.

Moeten we zelf een lunchpakket verzorgen als ons kind heel de dag naar de opvang komt?

Nee, dit is niet nodig. Je hoeft geen lunchpakket mee te geven. Er wordt gezamenlijk geluncht. Dit is in het aanbod inbegrepen. Hierbij hanteren wij ons voedingsbeleid.

Waarom is een studiedag bij de BSO niet van 07:30 uur tot 18:15 uur?

Studiedagen zijn extra sluitingsdagen van de scholen. Een studiedag omvat de eigenlijke schooltijd. Daarom start het aanbod van een studiedag op het moment dat de VSO eindigt, en eindigt het aanbod van een studiedag op het moment dat de NSO begint.
bijvoorbeeld:

VSO                       07.30 uur tot 08.30 uur

Studiedag            08.30 uur tot 14.30 uur (eigenlijke schooltijd)

NSO                      14.30 uur tot 18.15 uur

Wat is de ophaaltijd op reguliere BSO dagen?

Tijdens de reguliere BSO dagen vragen wij je om je kind op te halen vanaf 17.00 uur. De BSO sluit om 18.15 uur.

Genoemde tijden zijn adviestijden. Een afwijkende ophaaltijd kun je met de pedagogisch medewerker bespreken.

Wat is de breng- en ophaaltijd op vakantiedagen bij de BSO?

Tijdens vakantiedagen kun je je kind tussen 07.30 uur en 09.30 uur brengen. Vanaf 09.30 uur starten wij met ons activiteitenprogramma.
Om uiterlijk 16.30 uur worden activiteiten afgerond zodat je je kind vanaf 16.30 uur kunt komen ophalen. De BSO sluit om 18.15 uur.

Genoemde tijden zijn adviestijden. Een afwijkende breng- of ophaaltijd kun je met de pedagogisch medewerker bespreken.

Hoe lang van te voren kan ik het beste een extra dag aanvragen?

Een extra dag kun je tot 56 dagen voorafgaand aan de betreffende datum aanvragen. De dag kan in sommige gevallen al 3 weken voorafgaand toegezegd worden maar in enkele gevallen ook pas heel kort voorafgaand. Dit is afhankelijk van de actuele aantallen en eventuele afmeldingen.

Stroomt mijn kind automatisch door vanuit het KDV of PW, naar de BSO?

Nee, je kind moet aangemeld worden voor BSO. Bij directe doorstroom ben je een bestaande klant en heb je voorrang op nieuwe aanmeldingen. Om gebruik te maken van deze voorrangspositie is het van belang om je kind zeer tijdig digitaal aan te melden op de gewenste locatie en afnamedagen. Om je hieraan te herinneren ontvang je rond de 3de verjaardag van je kind een reminder van ons, via het ouderportaal.

Wordt mijn kind automatisch uitgeschreven bij het KDV of PW met de leeftijd van 4 jaar?

Een opvangovereenkomst dient in principe per mail te worden opgezegd, maar uiteraard eindigt de opvang altijd met de leeftijd van 4 jaar. Als je daarna gebruik wilt maken van BSO dien je je kind zeer tijdig digitaal aan te melden op de gewenste locatie en afnamedagen. Om je hieraan te herinneren ontvang je rond de 3de verjaardag van je kind een reminder van ons, via het ouderportaal.

Wordt mijn kind automatisch uitgeschreven bij de BSO als hij / zij naar het voortgezet onderwijs gaat?

Een opvangovereenkomst dient in principe schriftelijk te worden opgezegd. Voor schoolgaande kinderen eindigt de overeenkomst op 31 07, in het jaar dat het kind normaalgesproken in groep 8 zit. Hierbij is geen rekening gehouden met kinderen die een schooljaar doubleren of een schooljaar overslaan. Wil je afwijken van deze peildatum die op de overeenkomst staat? Dan dien je dit minimaal een maand voorafgaand aan de einddatum per mail aan te geven.

Hoe kan ik de opvang opzeggen?

Opzeggen kan schriftelijk, bij voorkeur per mail. Er wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd. Een mondelinge opzegging is niet rechtsgeldig.

Waarom krijg ik in de vakantie een factuur voor de opvang van mijn kind?

Je krijgt elke maand een factuur omdat we de totale kosten verdelen over twaalf maanden.

Heb je bijvoorbeeld een overeenkomst voor 40 weken, dan delen we de totale kosten voor die 40 weken door 12 en dit is het bedrag dat je maandelijks betaalt. Hetzelfde geldt voor de andere overeenkomsten van 46, 49 of 52 weken.

Tijdens de vakantieperiodes betaald de belastingdienst de kinderopvangtoeslag ook door.

Ouderportaal

Eerst kon ik wel inloggen in de ouderportal, en ineens niet meer. Hoe komt dit?

Je hebt de vorige inlogsessie misschien nog niet afgesloten? Je ouderportaal staat mogelijk nog open via een ander tabblad in de browser.

Ik heb een wachtwoord aangevraagd, maar ontvang geen bevestigingsmail. Of ineens kan ik niet meer inloggen. Wat is hiervan de oorzaak?

De oorzaak kan zijn:

 1. Je dient hetzelfde e-mailadres te gebruiken, waarop je jouw facturen en overeenkomsten binnen krijgt!
 2. Je e-mailadres is mogelijk onafhankelijk van hoofdletters en kleine letters. Bij het ouderportaal is dit wel belangrijk.

Antroposofische opvang

Wat is Antroposofisch werken?

Jonge kinderen leren door te spelen, te doen en na te bootsen. In de eerste zeven jaar staan kinderen nog helemaal open voor hun omgeving en laten alles vol vertrouwen binnen komen. Alles wordt door hen waargenomen en nagebootst, ook de intentie waarmee wij volwassenen iets doen. De juffies – pedagogisch medewerkers – zijn zich bewust van hun rol, waarin voorleven en het goede voorbeeld geven centraal staan. Door de kinderen te omringen met goede, mooie en waarachtige dingen ontwikkelen zij een goed basisvertrouwen en kunnen zij zich zelfstandig ontwikkelen door goed te kijken naar de wereld om hen heen en dit als voorbeeld te gebruiken.

 • Rust, vertrouwen en plezier
 • Huiselijke sfeer
 • Bewust voorbeeldfunctie
 • Ritme volgen
 • Aandacht voor natuurbeleving
Waarom Antroposofisch?

In onze pedagogische keuzes staat op enkele locaties de antroposofie centraal: dit betekent onder andere dat we de juiste voorwaarden voor de kinderen willen scheppen om vrij en fantasievol te kunnen spelen en zich te kunnen ontwikkelen. Dit doen we door een beschermende, omhullende en geborgen atmosfeer te creëren. Voor de inrichting en het speelgoed wordt gebruik gemaakt van zachte kleuren en natuurlijke materialen zoals wol, hout, zijde, katoen en aardewerk. Het speelgoed is eenvoudig van vorm waardoor de fantasie van het kind alle ruimte heeft.

 • Rust, vertrouwen en plezier
 • Huiselijke sfeer
 • Bewust voorbeeldfunctie
 • Ritme volgen
 • Aandacht voor natuurbeleving