themas

We bieden kinderen plezier én de kans om zich breed te ontwikkelen. Speels en ongedwongen voor een kind, want voor school (0 – 4 jaar) en buiten school (4 – 13 jaar) mag dat. Dit doen we aan de hand van verschillende methodes. Ieder kind krijgt de ruimte om eigen ideeën te vormen. Tijdens hun ontdekkingstocht dagen we ze hierin uit! Uiteraard houden we bij het aanbieden van onze activiteiten rekening met de wensen en behoeften van het kind.

VVE, Piramide, Kaleidoscoop, Bereslim & KIJK!

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft als doel ontwikkelingsverschillen bij jonge kinderen te voorkomen of verkleinen. Bij het consultatiebureau wordt gekeken of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer dit het geval is, kan er een VVE-indicatie worden afgegeven. Hiermee komt een kind bij AVEM in aanmerking voor een VE-plaats (Voorschoolse Educatie). In de kinderopvang kunnen kinderen met een indicatie vanaf 2½ jaar, 960 uur VE aangeboden krijgen.

VVE is de volledige afkorting van de indicatie die wordt gegeven door het consultatiebureau. In de kinderopvang spreken we ook wel van VE-indicatie omdat onze expertise uitgaat naar de Voorschoolse Educatie, voorafgaand aan de basisschool.

Piramide
Bij AVEM Kinderopvang stimuleren we álle kinderen graag optimaal in hun ontwikkeling. Dit doen wij onder andere door te werken met de VVE-methode Piramide. Piramide is een educatieve methode voor alle kinderen van 0-7 jaar, met als doel: het optimaliseren van een brede ontwikkeling in een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. Zingen, dansen, klimmen en klauteren, tekenen, puzzelen, (voor)lezen en spelen met vriendjes. Allemaal manieren waarop kinderen spelenderwijs bezig zijn met hun ontwikkeling. Wij ondersteunen hen hierbij door ze kennis te laten maken met verschillende thema’s zoals kleding, feest, kunst en verkeer. De activiteiten die we aanbieden zijn speciaal afgestemd op de belevingswereld en het niveau van het kind. Want kinderen die gemotiveerd bezig zijn met iets dat ze leuk vinden, leren het meest!

Kaleidoscoop
Het VVE-programma Kaleidoscoop is bedoeld voor kinderen in achterstandssituaties van 2,5 tot 6 jaar. Kaleidoscoop is gericht op het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden door stimulering van de ontwikkeling van jonge kinderen op de ontwikkelingsgebieden, met specifieke aandacht voor taalontwikkeling. De kern van Kaleidoscoop is actief leren. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de pedagogisch medewerkers. Ondersteuning en stimulering door de pedagogisch medewerker gebeurt door: het bieden van een uitdagende leeromgeving, het hanteren van een vast dagschema met bewuste afwisseling tussen kind-geïnitieerde activiteiten en professional-geïnitieerde activiteiten. Door het kind te begeleiden en te stimuleren bij de planning en uitvoering van activiteiten en door activiteiten aan te bieden die het kind een stap verder brengen. Door een zowel kind-volgende als ontwikkelingsgerichte aanpak te hanteren, wordt de brede ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Daarnaast zijn observatie van de kinderen en betrokkenheid van ouders belangrijke onderdelen van de methode.

Bereslim
We maken gebruik van Bereslim, een leesprogramma dat bijdraagt aan de taalontwikkeling, woordenschat, leesvaardigheid en het gedrag van je peuter. Kinderen leren veel van voorlezen. Ze leren hoe een verhaal is opgebouwd, ze horen woorden die in dagelijks taalgebruik minder vaak voorkomen en leren zo elke dag nieuwe woorden. Logisch dat voorlezen in de kinderopvang zo belangrijk is! Naast het ‘gewone’ voorlezen is het kijken van een digitaal prentenboek heel goed voor de woordenschat van jonge kinderen. Door te kijken en luisteren leren zij spelenderwijs goed leergedrag: een stevige basis waarmee ze een goede start op school kunnen maken! Bereslim wordt vaak ingezet voor kinderen met een VVE-indicatie, maar alle kinderen profiteren van het spelen met Bereslim. Pedagogisch medewerkers kunnen de voortgang van elk kind monitoren, meten en analyseren. Daarnaast kan Bereslim kosteloos beschikbaar worden gesteld voor ouders thuis.

KIJK!
Bij AVEM Kinderopvang werken met het volgsysteem KIJK! Dit is een digitaal instrument waarmee de ontwikkeling van jonge kinderen wordt gevolgd. KIJK! is een werkwijze die ondersteuning biedt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen de 0 en 7 jaar. Het werken met KIJK! helpt de medewerkers bij het kijken naar welke vaardigheden een kind laat zien, maar ook om beter te kijken naar het handelen van de medewerker zelf. KIJK! geeft hierbij handvatten. Er wordt gekeken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijken de medewerkers naar de ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek.