Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

themas

Ontwikkelingsgericht werken

We bieden kinderen plezier én de kans om zich breed te ontwikkelen. Speels en ongedwongen voor een kind, want voor school (0 – 4 jaar) en buiten school (4 – 13 jaar) mag dat. Dit doen we aan de hand van verschillende methodes. Ieder kind krijgt de ruimte om eigen ideeën te vormen. Tijdens hun ontdekkingstocht dagen we ze hierin uit! Uiteraard houden we bij het aanbieden van onze activiteiten rekening met de wensen en behoeften van het kind.

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Op onze locaties met VVE wordt met programma’s gewerkt. Doelstelling is een goede doorgaande ontwikkeling van kinderen naar de basisschool.

  • Piramide 2 tot 4 jarigen
  • UK & PUK 2 tot 4 jarigen
  • Kaleidoscoop 2 tot 4 jarigen

inschrijven