Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op onze locaties met VVE wordt met programma’s gewerkt. Doelstelling is een goede doorgaande ontwikkeling van kinderen met de basisschool.

  • Piramide 2 tot 4 jarigen
  • UK & PUK 2 tot 4 jarigen
  • Kaleidoscoop 0 t/m 6 jaar en eventueel verder

Ontwikkelingsgericht werken met thema’s

We bieden kinderen plezier én de kans om zich breed te ontwikkelen. Speels en ongedwongen voor een kind, want voor school (0 – 4 jaar) en buiten school (4 – 13 jaar) mag dat. Dit doen we aan de hand van verschillende methodes en thema’s, zoals groen en actief. Benieuwd wat dit inhoud?